Skoleholdervej 20 | 2400 København NV | tlf.: 8232 1500 | mail: [email protected]
OM SKOLEN
PÆDAGOGISK GRUNDLAG
LEDIGE JOB
SKOLEBESTYRELSE
KALENDER
ARRANGEMENTER
BILLEDER
BYGGERIET
SKOLENS NAVN
SE ØNSKESEDDEL
SKOLEMAD MENU
utterslevskole@utterslevskole.kk.dk

Om Utterslev skole

Københavns Kommune har opført en helt ny to-sporet skole med fritidsordning og fritidsklub på Skoleholdervej. Det er den første nye folkeskole, der bliver bygget i København i mere end 25 år.

Skolen bliver bygget over tre etaper, og første etape af skolen, der skal rumme børn fra børnehaveklasse til og med 2. klasse, vil stå færdig i august 2002. Når skolen er færdigbygget, kan den rumme cirka 580 børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse samt en fritidsordning for 190 børn og en klubordning for 130 børn.

Skolen er tegnet af arkitektfirmaet KHR AS Arkitekter, der vandt den arkitektkonkurrence, som Ungdomsforvaltningen udskrev for at få flere visionære bud på, hvordan fremtidens folkeskole kan se ud.

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen ønskede:

· en skole med naturvidenskabelig profil, hvor børnene kan udforske og eksperimentere - både inde og ude
· en skole hvor børnene kan udtrykke sig på mange forskellige måder - gennem leg, musik, kunst og anderledes former for læring
· en skole der åbner sig mod lokalområdet.


En skole med plads til udfoldelse og oplevelser

Skolen er bygget på en måde, som sikrer, at børnene kan få gode oplevelser, og at de kan bruge deres fantasi hele dagen.

Skolen er opbygget af syv 'huse'.

De tre af husene er børnenes basishuse, der er inddelt i aldersgrupper. Basishusene er bygget op om hver sit fælles multirum, der skal fungere som skolens og fritidsordningernes kraftcenter med fællesaktiviteter som f.eks. teater i fællesrummet eller madlavning i fællesrummets åbne køkken. Omkring multirummet er der hyggekroge og basisrum, der alle har direkte adgang til det fri, også for at naturen kan inddrages i undervisningen.

Skolens andre huse rummer blandt andet idrætshal, pædagogisk center, administration, et praktisk-musisk område med atelier, værksteder, musik- og teatersal (Færdig august 2004), tumlesal og et skoletorv med kantine og udgang til gårdhave med urtebed og muligheder for at lave mad i det fri.

En kanal som det levende midtpunkt

Skolens midtpunkt er et kanalmiljø, der løber midt gennem skolens huse. Kanalmiljøet er et opholdssted, et mødested i dagligdagen, en gangzone og et eksperimentarium, hvor kanalens planter, fisk og små sluser kan bruges i naturfaglige eksperimenter.

Også de øvrige udearealer udformes, så der bliver plads til at udfolde sig og bruge kroppen og fantasien. Skolegården er væk - i stedet er der forskellige udearealer, hvor de nuværende store træer bliver en del af udemiljøet sammen med krat til at gemme sig i, skovlegeplads, små hyggekroge, bålplads, køkkenhave og boldbaner.

Miljøvenligt byggeri

Miljøet har en høj prioritet i skolebyggeriet. Derfor er målet så vidt muligt:
· at bruge miljøvenlige byggematerialer med lang levetid
· at minimere brugen af miljø- og sundhedsskadelige materialer og bruge materialer, der til sin tid kan genbruges
· at minimere energiforbruget.

Det skal være rart at opholde sig inden døre på skolen. Det gode indeklima skal sikres med miljørigtige, lyse og venlige byggematerialer, gode akustik- og lysforhold og effektive ventilations- og udluftningsmuligheder.

Nyt skoledistrikt

Opførelsen af den nye skole har medført en ændring af skoledistrikter i Brønshøj-Husum-området.

Utterslev Skoles distrikt er følgende adresser:

VEJNAVN VEJNR.
Andestien
Bakkeledet
Dyblandsvangen
Enemærket
Engsvinget 1 - 7
9 -
2 -
Folevadsvej
Granlien
Gåsestien
Hareskovvej 2 - 30
32 -
Harespringet
Hjortholms Alle
Horsebakken 1 - 21
23 -
2 - 30
32 -
Hyrdeledet
Hyrdevangen 15 -
Høje Gladsaxevej 40 -
1 - 3Z
2 - 4Z
Lærkebakken
Mellemvangen 1 - 27
2 - 28Z
Morsebakken
Mosesvinget 1 - 89
2 - 94
96 -
Mågestien
Nebbegårdsbakken
Ravneholmsvej
Rentemestervej 115 -
116 -
Rådvadsvej 1 - 59
2 - 48
Skoleholdervej 4-
Skolevangen
Storkebakken
Stubbevangen 1 - 19
2 - 20Z
Støvnæs Alle
Svanestien
Utterslev Torv 17 -
18 -
Utterslevvej 11 -
Ørevadsvej